Nieuwsbrief September 2017Barlaeuslezing 2017

Barlaeuslezing zondag 5 november 2017 15.00 uur
door David Kweksilber


David Kweksilber (links naast Tienko Rasker) bij Klassentoernooi en nu

Op zondag 5 november (en niet 8 oktober zoals eersder aangekondigd) krijgt oud-leerling en musicus David Kweksilber de ruimte om zijn muzikale verhaal te vertellen. Dat kan natuurlijk nooit in een uur, maar hij zal zeker zorgen voor een verrassende kijk op de hedendaagse muziek! Tijdens de borrel na afloop is hij te spreken of te consulteren. Ook de gelegenheid dan om kennis te maken of hernieuwd kennis te maken met onze nieuwe voorzitter, Renata Traas.

We hopen dat onze Vrienden in grote getale zullen verschijnen. Zoals gewoonlijk is de toegang gratis. Breng gerust familie en vrienden mee.

De Barlaeuslezing vindt plaats in de aula van de school aan de Weteringschans.
Na afloop is er traditiegetrouw een borrel.

Bestuurswisseling

De in de vorige nieuwsbrief al aangekondigde bestuurswisseling heeft inmiddels plaatsgevonden. Met ingang van 12 september is Renata Traas de nieuwe voorzitter, Sophie Koers neemt het secretariaat voor haar rekening. De nieuwe penningmeester Sietske de Haan is al in het voorjaar aangetreden. Daarmee is de bestuursperiode van Sophie Lambo, Tamara van Altena en mijzelf voorbij. Ook bestuurslid Merel Roze heeft haar werkzaamheden voor de Vriendenstichting beeindigd.

Geert Kapteijns


Merel Roze bedankt scheidend voorzitter Geert Kapteijns

De Vrienden zijn de afgetreden bestuursleden heel erg dankbaar dat zij de afgelopen jaren zoveel tijd en aandacht hebben gestoken in de Stichting.

Nieuwe bestuursleden

Renata Traas voorzitter

Ik was werkzaam op het Barlaeusgymnasium van 1986-2000, als docent Engels en later ook als conrector van de onderbouw. Daarmee was ik collega van Geert Kapteijns die ik nu opvolg als voorzitter van de Stichting Vrienden van het Barlaeusgymnasium. Ik heb als docent altijd meegezongen in het koor van de school en deelgenomen aan de Muziektheaterproducties en draag de muziek op school een warm hart toe. Na mijn afscheid van het Barlaeusgymnasium heb ik ruim tien jaar bij een advies- en organisatiebureau voor school- en onderwijsontwikkeling gewerkt, en daarna nog een aantal jaar als zelfstandig therapeut. Inmiddels ben ik weer teruggekeerd naar mijn oorspronkelijke vak en sta sinds dit jaar weer voor de klas, op het Ignatiusgymnasium. Docentschap is uiteindelijke toch wel het mooiste is wat er is. Ik kijk er naar uit om via het voorzitterschap van de Stichting Vrienden ook weer bij mijn oude school betrokken te zijn.

Sophie Koers secretaris

Ik zat op het Barlaeus van 1987 tot 1993 en heb in die tijd bijna alle manieren waarop je Barlaeaan kunt zijn uitgeprobeerd. Ik zat in het koor, het orkest en in de schoolkrantredactie; met twee klasgenoten en onze leraar Nederlands - de illustere Ger Kleis - trachtte ik de literaire club 'DVS' (disciplina vitae scipio), oorspronkelijk opgericht door W.F. Hermans, nieuw leven in te blazen. Ook zat ik in de leerlingenraad en in de medezeggenschapsraad. Dat ik het leuk vond op school mag duidelijk zijn - ik had mijn week zo uitgekiend dat ik zo veel mogelijk tijd in het toen nog behoorlijk aftandse schoolgebouw kon doorbrengen. Toch hing ik, zeker het laatste jaar, ook de uren rond in cafe Het Hok, om de hoek. Huiswerk maken deed ik, na een fanatieke start in de eerste klas, zo min mogelijk.

Nu, precies dertig jaar na mijn start op het Barlaeus, heb ik een leuke baan als adjunctdirecteur van arbeidsrechtenorganisatie Fair Wear Foundation en is mijn oudste dochter Emma begin deze maand als eersteklasser op het Barlaeus begonnen. Dat leek mij een mooi moment om ook weer eens wat gymnasiale lucht te inhaleren, en dus ben ik aangetreden als secretaris van de Stichting Vrienden van het Barlaeus. Ik heb er zin in!

Sietske de Haan penningmeester

Mijn schoolcarriere was in de roerige jaren 70, toen het Barlaeus net uit een diep dal opgekrabbeld was. Ik deed eindexamen in 1980, met maar vier andere meisjes in een beta-klas. Het waren de jaren dat docenten met sigaret voor de klas op de tafel zaten. Vooral die sigaret kan je je nu echt niet meer voorstellen.
Via wat omzwervingen ben ik in de podiumkunsten terecht gekomen en inmiddels werk ik alweer jaren als zakelijk leider, nu voor theatermaker Raymi Sambo, maar ook voor een ngo, de Rutu Foundation.
Ik volg mijn vriendin-sinds-45-jaar Tamara van Altena op als penningmeester in het bestuur van de Vrienden van het Barlaeusgymnasium. Samen met de andere (nieuwe) bestuursleden hoop ik de komende tijd veel mooie cursussen en evenementen voor de Vrienden van het Barlaeus te mogen organiseren, met gezonde financien.

Bibliotheca Barlaeanorum

Op dit moment is de Bibliotheca alleen virtueel te bezoeken:
www.barlaeus.nl/alumni/bibliotheca-barlaeanorum
.
Natuurlijk is de lijst nog steeds verre van compleet. Dus mis je iemand, of ken je een boek dat niet zou mogen ontbreken? Laat het ons weten via Roeland Smeets. r.smeets@barlaeus.nl. Roeland probeert de werken aan te kopen en de plank met boeken van Barlaeanen in de bibliotheek steeds completer te maken.

In onze Bibliotheca worden behalve boeken ook andere uitingen van artistieke dan wel wetenschappelijke ijver opgenomen: te denken is aan cd's van Calefax (met Raaf Hekkema en Alban Wesly), Larissa Groeneveld (o.a. met het Osiris Trio), Caro Emerald (Caroline van der Leeuw), documentaires van Pieter Fleury etcetera. Reeds te zien op de website van de school www.barlaeus.nl. Ook aanvullingen in deze sfeer zijn zeer welkom.

COLOFON STICHTING VRIENDEN van het BARLAEUS GYMNASIUM

opgericht 12 november 1993

secretariaat Sophie Koers

website www.vriendenvanhetbarlaeus.nl

email info@vriendenvanhetbarlaeus.nl

ING-bank NL04 INGB 0000 1091 70

Bestuur: Renata Traas (vz), Sietske de Haan (pm), Sophie Koers (secr.), Sander Kruse, Willem van Maanen, Tienko Rasker en -qualitate qua- Alwin Hietbrink (rector)