Over de stichting

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Renata Traas voorzitter
Peter Lammers penningmeester
Myra Groenink secretaris

Sophie Koers
Sander Kruse
Tienko Rasker
Alwin Hietbrink

De statuten van de stichting en de financiële jaarrekening over het laatste boekjaar vindt u op de ANBI-pagina.