BARLAEUSLEZING FLOOR MILIKOWSKI 13 oktober 2019
De opkomst was groot en de betrokkenheid onder het gehoor ook. Er waren veel, ook kritische, vragen en het was een geanimeerde middag. Het gesprek was nog lang niet klaar na anderhalf uur en werd voortgezet tijdens de borrel, alwaar Floor boeken verkocht en signeerde.


Floor en Jacob in een tweegesprek

Floor over de Sluisbuurt

voorzitter Renata Traas bedankt Floor en Jacob


De aula liep vol

Zicht vanaf de tribune