Nieuwsbrief September 2018


Barlaeuslezing 2018

Barlaeuslezing zondag 4 november 2018 15.00 uur
door Hester Carvalho


Hester Carvalho

Zoals reeds eerder aangekondigd, houdt oud-leerling Hester Carvalho dit jaar de Barlaeuslezing. De lezing vindt plaats in de Aula van de school en heeft de titel:

'Paradiso - Barlaeus, een (te?) innige band'

Hester zal praten over de innige relatie tussen Barlaeus en het jongerencentrum, zowel uit persoonlijk als historisch perspectief. Die hechte band ontstond meteen na de opening, in 1968, toen Barlaeanen in de grote pauze overstaken naar Paradiso, om daar de rest van de dag in de kussens te gaan liggen blowen.

Begin jaren zeventig zouden zowel Paradiso als het Barlaeus roerige tijden meemaken. Paradiso werd in die jaren bevolkt door apatische Duitse hippies en bovendien bedreigd met sloop; het Barlaeus was zo vrijgevochten dat er alarmerende berichten over werden geschreven in de media (opstandige leerlingen! drugs!).

Zou het nog goedkomen? was destijds de vraag.

Deze middag bestaat er ook de mogelijkheid om het boek aan te schaffen dat Hester Carvalho schreef ter ere van het 50-jarig bestaan van Paradiso, het boek is deze middag met korting verkrijgbaar.

Na de lezing zullen we een bezoek brengen aan Paradiso, voor een rondleiding van een van de medewerkers.

We hopen weer vele Vrienden te mogen ontmoeten. De toegang is gratis en vrienden en familie zijn zoals altijd van harte welkom. Na afloop van de lezing/excursie organiseren we traditiegetrouw een borrel.

Laatste kans om in te schrijven voor klassentoernooi 2020!

We noemden het al in de vorige nieuwsbrief en de sluitingstermijn voor deelname aan de honderdste aflevering van het Klassentoernooi nadert met rasse schreden.

Tijdens Pinksteren 2020 (29-31 mei 2020) organiseert een groep vrijwillige Klassentoernooifanaten het honderdjarig Klassentoernooi 'VEREEUWIGD'voor oud-leerlingen met traditionele toppers als estafette, muziek, dans, voetbal en daarnaast de nodige geheime onderdelen...Het wordt een spektakel om nooit te vergeten: er kunnen maximaal veertig teams van maximaal veertig deelnemers deelnemen, oftewel 1600 superfanatieke oud-Barlaeanen!

De bedoeling is als volgt: er worden teams geformeerd per eindexamenjaar van minimaal 20 en maximaal 40 personen. Dit kan een team per jaarlaag zijn, maar uiteraard ook meer. De voorinschrijving is gestart op 29 mei jongstleden (precies twee jaar voor aanvang van dit evenement) en sluit op 1 oktober 2018 (dit o.a. in verband met het vastleggen van locaties dat in een heel vroeg stadium dient te gebeuren). Meer informatie en aanmelding via de website: www.KT100.amsterdam.

Margriet Bosman (conrector onderbouw)

Rondom Pericles

Op dinsdag 30 oktober van 12.00 tot 18.00 uur organiseert De Balie in samenwerking met het Nederlands Klassiek Verbond het Symposium: Rondom Pericles.

Dit symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van de lancering van de website www.rondompericles.nl , auteurs: Diederik Burgersdijk, Richard Haasen, Willem van Maanen, Marco Poelwijk (de laatste drie zijn docenten van het Barlaeusgymnasium). Deze website is bedoeld om enkele cruciale passage over de Griekse democratie uit Thucydides Geschiedenis (boek 2, par. 34-54 en 59-65) te ontsluiten.

Uitgangspunt is de beroemde rede van Pericles ter verdediging van de Atheense democratie, uitgesproken in het eerste jaar van de oorlog tegen Sparta, 431 vC, op het hoogtepunt van Athenes economische en culturele bloei. De website is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, studenten, politici, journalisten en alle belangstellenden in deze zeer belangrijke episoden voor de ontwikkeling van de Europese geschiedenis.

Jacqueline Klooster, verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen en oud-leerling van de school leidt het symposium in en de huidige rector, Alwin Hietbrink, neemt plaats in het panel tegen het eind van de middag. Daarna wordt de website gepresenteerd.

Het (voorlopige) volledige programma staat hier

Er zijn geen kosten verbonden aan het bezoek van het symposium, voor het definitieve programma raadpleeg t.z.t de agenda van de Balie www.debalie.nl/agenda/filter/10-2018. Consumpties zijn wel voor eigen rekening.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt in een papieren versie en een elektronische versie. De papieren nieuwsbrief wordt alleen nog aan betalende donateurs verzonden die aangegeven hebben een papieren versie te willen ontvangen, en aan personen die in het lopende seizoen deel nemen aan de cursussen en niet over een internettoegang beschikken. De Stichting heeft hiermee de aanzienlijke kosten die verbonden zijn aan de productie en verzending van een papieren nieuwsbrief omlaag kunnen brengen. Donateurs en belangstellenden die zich via de website hebben ingeschreven ontvangen de elektronische versie van de nieuwsbrief.

Alumni

Ben je oud-Barlaeaan (leerling, docent of medewerker) of ken je oud-Barlaeanen? We willen via graag een bestand van oud-Barlaeanen opbouwen, met name via onze website. Als er voor alumni interessante evenementen zijn (bijvoorbeeld lustrumvieringen), dan kunnen wij hen gemakkelijk en direct informeren. Zegt het voort!

Bibliotheca Barlaeanorum

Op dit moment is de Bibliotheca alleen virtueel te bezoeken.
Natuurlijk is de lijst nog steeds verre van compleet. Dus mis je iemand, of ken je een boek dat niet zou mogen ontbreken? Laat het ons weten via Roeland Smeets: r.smeets@barlaeus.nl. Roeland probeert de werken aan te kopen en de plank met boeken van Barlaeanen in de bibliotheek steeds completer te maken.

In onze Bibliotheca worden behalve boeken ook andere uitingen van artistieke dan wel wetenschappelijke ijver opgenomen: te denken is aan cd's van Calefax (met Raaf Hekkema en Alban Wesly), Larissa Groeneveld (o.a. met het Osiris Trio), Caro Emerald (Caroline van der Leeuw), documentaires van Pieter Fleury etcetera. Reeds te zien op de website van de school. Ook aanvullingen in deze sfeer zijn zeer welkom.

Secretariaat

Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kunt je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen.

Elektronisch aanmelden: via de website kun je je bij de Stichting aanmelden. Surf naar de site van vrienden van het barlaeus en meld je aan door te klikken op Inloggen en aanmelden en vul het formulier in. Je kunt gemakkelijk de gegevens zelf wijzigen als je bent ingelogd.

AVG

Wij zijn ons ervan bewust dat we zorgvuldig om moeten gaan met jullie gegevens. Wij zullen deze nooit verstrekken aan derden. Adresgegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de Nieuwsbrief.

Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kun je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen. Het is ook mogelijk je via dit mailadres uit te schrijven voor de Nieuwsbrief.

Elektronisch aanmelden: via de website kun je je bij de Stichting aanmelden. Ga naar www.vriendenvanhetbarlaeus.nl en meld je aan door te klikken op Inloggen en aanmelden en vul het formulier in. Je kunt gemakkelijk de gegevens zelf wijzigen als je bent ingelogd.

**************************


COLOFON STICHTING VRIENDEN van het BARLAEUS GYMNASIUM

opgericht 12 november 1993

secretariaat Myra Groenink
Vrienden van het Barlaeus Gymnasium
Weteringschans 29-31 1017 RV Amsterdam

website www.vriendenvanhetbarlaeus.nl

email info@vriendenvanhetbarlaeus.nl

ING NL04 INGB 0000 109 170

Bestuur: Renata Traas (vz), Peter Lammers (pm), Myra Groenink (secr)
Sander Kruse, Tienko Rasker, Sophie Koers en - qualitate qua - Alwin Hietbrink (rector)


cursusborrel op de Kring