Nieuwsbrief September 2016

Barlaeuslezing 2016

Escher en het Droste-effect

Barlaeuslezing zondag 2 oktober 2016 15.00 uur
door Bart de Smit


Bart de Smit deed op het Barlaeus eindexamen in 1984, is nu hoogleraar wiskunde in Leiden en komt ons verblijden met een mathematische benadering van Escher.

Wie zijn nieuwsgierigheid niet kan bedwingen kan vast een kijkje nemen via deze link:
http://escherdroste.math.leidenuniv.nl
http://www.math.leidenuniv.nl/~desmit

De Barlaeuslezing vindt plaats in de aula van de school aan de Weteringschans.
Na afloop is er traditiegetrouw een borrel.

Afscheid Bestuurslid Roos Lubbers

Afgelopen Bestuursvergadering is er afscheid genomen van Roos Lubbers (rechts vooraan).
Zij heeft 10 jaar deel uitgemaakt van het Bestuur. Heel veel dank daarvoor, Roos.

Bibliotheca Barlaeanorum

Op dit moment is de Bibliotheca alleen virtueel te bezoeken:
www.barlaeus.nl/alumni/bibliotheca-barlaeanorum
.
Natuurlijk is de lijst nog steeds verre van compleet. Dus mis je iemand, of ken je een boek dat niet zou mogen ontbreken? Laat het ons weten via Roeland Smeets. r.smeets@barlaeus.nl. Roeland probeert de werken aan te kopen en de plank met boeken van Barlaeanen in de bibliotheek steeds completer te maken.

In onze Bibliotheca worden behalve boeken ook andere uitingen van artistieke dan wel wetenschappelijke ijver opgenomen: te denken is aan cd's van Calefax (met Raaf Hekkema en Alban Wesly), Larissa Groeneveld (o.a. met het Osiris Trio), Caro Emerald (Caroline van der Leeuw), documentaires van Pieter Fleury etcetera. Reeds te zien op de website van de school www.barlaeus.nl. Ook aanvullingen in deze sfeer zijn zeer welkom.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt in een papieren versie en een elektronische versie. De papieren nieuwsbrief wordt alleen nog aan betalende donateurs verzonden die aangegeven hebben een papieren versie te willen ontvangen, en aan personen die in het lopende seizoen deel nemen aan de cursussen en niet over een internettoegang beschikken. De Stichting heeft hiermee de aanzienlijke kosten die verbonden zijn aan de productie en verzending van een papieren nieuwsbrief omlaag kunnen brengen. Donateurs en belangstellenden die zich via de website hebben ingeschreven ontvangen de elektronische versie van de nieuwsbrief.

Donaties

Voor haar inkomsten is de Stichting afhankelijk van donaties. Met de bijdragen die we mede van jou ontvangen, organiseren we inmiddels een aantal jaarlijkse activiteiten: de Barlaeusprijs, de Barlaeuslezing, de Bibliotheca Barlaeanorum, de jaargangreunies. Ook hebben we met de ontvangen donaties de website kunnen laten moderniseren en aanpassen en de school kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld een nieuwe geluidsinstallatie voor de aula.

Met deze activiteiten wil de Stichting de alumni (en toekomstige alumni) van het Barlaeus een platform bieden en op die wijze de band met de school bestendigen en waar opportuun in nauwe samenwerking met de school. Via de website en deze nieuwsbrief informeren we de vrienden en belangstellenden. De Stichting stelt een minimale donatie van 20 euro per jaar voor, maar een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom.

Als donateur heb je ons gemachtigd jaarlijks een bedrag van je rekening af te schrijven of je maakt jaarlijks zelf een bedrag over op onze rekening NL04 INGB 000 1091 70. Met ingang van dit jaar verzendt de Stichting geen acceptgiro's meer. Heb je ons een machtiging verleend, dan wordt het toegezegde bedrag medio februari van je rekening afgeschreven. Heb je ons nog geen machtiging verleend, maar wil je dat wel doen? Download hier het machtigingsformulier.

Sinds januari 2008 is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat je donatie fiscaal aftrekbaar is. Meer informatie vind je op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

Financien

Omdat de Stichting een ANBI status heeft, is zij verplicht de jaarrekening te publiceren. De jaarrekeningen voor 2012-2015 vind je op de website onder ANBI bij het menu Vragen.

Alumni

Ben je oud-Barlaeaan (leerling, docent of medewerker) of ken je oud-Barlaeanen? We willen via graag een bestand van oud-Barlaeanen opbouwen, met name via onze website. Als er voor alumni interessante evenementen zijn (bijvoorbeeld lustrumvieringen), dan kunnen wij hen gemakkelijk en direct informeren. Zegt het voort!

Secretariaat

Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kunt je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen.

Elektronisch aanmelden: via de website kun je je bij de Stichting aanmelden. Surf naar www.vriendenvanhetbarlaeus.nl en meld je aan door te klikken op Inloggen en aanmelden en vul het formulier in. Je kunt gemakkelijk de gegevens zelf wijzigen als je bent ingelogd.

COLOFON STICHTING VRIENDEN van het BARLAEUS GYMNASIUM

opgericht 12 november 1993

secretariaat Sophie Lambo

Jacob Marisstraat 5, 1058 HW Amsterdam

telefoon 020-6693160 / 06-41375741

website www.vriendenvanhetbarlaeus.nl

email info@vriendenvanhetbarlaeus.nl

ING-bank NL04 INGB 0000 1091 70

Bestuur: Geert Kapteijns (vz), Tamara van Altena (pm), Sophie Lambo (secr.), Sander Kruse, Willem van Maanen, Tienko Rasker, Merel Roze en -qualitate qua- Alwin Hietbrink (rector)