Nieuwsbrief september 2015

Voor de alumni:
lustrum en reunie op zaterdag 21 november 2015

Na de geslaagde reunie van 2010 organiseren we dit najaar een nieuwe. Het accent ligt deze keer op de muziek. Onder leiding van Ludian Schaling, de huidige dirigent van het schoolorkest, wordt er een reunistenorkest geformeerd. Dat zal tijdens de reunie twee keer een klein programma ten gehore brengen. Als iemand nog mee wil spelen, dat kan, meld je aan op de Facebookpagina 'lustrum orkest Barlaeus 2015'. Daarnaast willen we graag het geld voor een fagot bijeenbrengen voor het schoolorkest. Daarmee Is wel een bedrag van zo'n 4000 euro gemoeid. We hopen dat de reunisten naast het inschrijfgeld van 25 euro een bedrag willen overmaken voor de fagot. Dat dan graag op onze bankrekening onder vermelding van 'fagot'. Heeft iemand nog een fagot die niet meer bespeeld wordt, of ken je iemand die zo'n instrument bezit, laat het ons dan weten. Het reunieprogramma begint om 13.00 uur en eindigt om 18.00 uur.


Calefax

Ter verhoging van de feestvreugde zullen Alban Wesley (fagot) en Raaf Hekkema (saxofoon) aanwezig zijn, leden van het inmiddels beroemde Calefax Rietkwintet, dat op de 21e november precies 30 jaar bestaat. Alban en Raaf gaan meespelen met het orkest, op het programma staan o.a. delen uit Peer Gynt van Grieg en Romeo en Julia van Prokoviev. Verder zullen er lesjes gegeven worden door oud-docenten en er zal natuurlijk stevig gepraat en geborreld worden.

Het definitieve programma komt op onze website.

Barlaeuslezing Teun van de Keuken 6 juni

De Keuringsdienst van Waarde is inmiddels een erkend fenomeen in de discussie over ons voedsel en de voedselindustrie. Teun liet er zijn publiek een paar mooie staaltjes van zien. De keurmerken, van Max Havelaar tot het groene vinkje, de slogans, zoals 'puur en eerlijk' en 'ambachtelijk'. Overal is waakzaamheid nodig, een kritische geest, een dosis humor en zelfstudie, te beginnen bij de tekst op de achterkant van een product.

Het was een vrolijke middag, maar de conclusie is niet mals: de voedselindustrie is er vooral op uit om winst te maken, niet bijvoorbeeld om ons gezonder te laten eten. Zo bestaat menig schnitzel voor een kwart uit een paneermeelachtige substantie en het vlees dat er in zit bestaat niet meer uit een lapje vlees, maar uit op elkaar geperste losse flodders. En is dan nog duurder dan hetzelfde gewicht in louter vlees!


Teun van de Keuken bij samengeperst vlees

Verder kun je een broodje ook "een panini' noemen en voor de dubbele prijs te koop aanbieden. Beter niet doen dus.

Hoe eet jij nu gezond, was een vraag uit het publiek. Dat lukt nooit helemaal, was het antwoord, maar eet zo veel mogelijk producten die direct van de bron komen, waar verder niets aan toegevoegd is.
Terloops liet Teun nog een kritische noot horen over politici, die zich soms maar al te gemakkelijk verschuilen achter 'Brussel'. Zelf nadenken moet voor die politici het adagium zijn, en voor ons ook dus!

Bestuurszaken

Marten Elkerbout, die qq jarenlang lid geweest is van ons bestuur, is inmiddels vertrokken. Tijdens de receptie tgv zijn afscheid hebben we hem het schitterend boekje van oud-leerling Bas van Lier aangeboden, dat 111 plekken in Amsterdam die je gezien moet hebben heet. Margriet Bosman is waarnemend rector en neemt voorlopig zijn plaats in.

Matthijs Rumke (1954 - 2015) overledenOud-leerling Matthijs Rumke is zaterdag 12 september jongstleden na een ziekte van enkele jaren overleden. Hij was een theatermaker met hart voor experiment, zoals in de kop van een artikel in Trouw zo treffend staat. Een collega-regisseur zegt daar over hem: 'Wat Matthijs goed kon was wilde plannen smeden en die van anderen mogelijk maken'. Dat is misschien een van de dingen die hij op het Barlaeus geleerd heeft. Ik herinner me hem als een aimabele leerling en een markant mens. Hij werd maar 60 jaar oud.

Bibliotheca Barlaeanorum

Op dit moment is de Bibliotheca alleen virtueel te bezoeken:
www.barlaeus.nl/alumni/bibliotheca-barlaeanorum
.
Natuurlijk is de lijst nog steeds verre van compleet. Dus mis je iemand, of ken je een boek dat niet zou mogen ontbreken? Laat het ons weten via Roeland Smeets. r.smeets@barlaeus.nl. Roeland probeert de werken aan te kopen en de plank met boeken van Barlaeanen in de bibliotheek steeds completer te maken.

In onze Bibliotheca worden behalve boeken ook andere uitingen van artistieke dan wel wetenschappelijke ijver opgenomen: te denken is aan cd's van Calefax (met Raaf Hekkema en Alban Wesly), Larissa Groeneveld (o.a. met het Osiris Trio), Caro Emerald (Caroline van der Leeuw), documentaires van Pieter Fleury etcetera. Reeds te zien op de website van de school www.barlaeus.nl. Ook aanvullingen in deze sfeer zijn zeer welkom.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt in een papieren versie en een elektronische versie. De papieren nieuwsbrief wordt alleen nog aan betalende donateurs verzonden die aangegeven hebben een papieren versie te willen ontvangen, en aan personen die in het lopende seizoen deel nemen aan de cursussen en niet over een internettoegang beschikken. De Stichting heeft hiermee de aanzienlijke kosten die verbonden zijn aan de productie en verzending van een papieren nieuwsbrief omlaag kunnen brengen. Donateurs en belangstellenden die zich via de website hebben ingeschreven ontvangen de elektronische versie van de nieuwsbrief.

Donaties

Voor haar inkomsten is de Stichting afhankelijk van donaties. Met de bijdragen die we mede van jou ontvangen, organiseren we inmiddels een aantal jaarlijkse activiteiten: de Barlaeusprijs, de Barlaeuslezing, de Bibliotheca Barlaeanorum, de jaargangreunies. Ook hebben we met de ontvangen donaties de website kunnen laten moderniseren en aanpassen en de school kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld een nieuwe geluidsinstallatie voor de aula.

Met deze activiteiten wil de Stichting de alumni (en toekomstige alumni) van het Barlaeus een platform bieden en op die wijze de band met de school bestendigen en waar opportuun in nauwe samenwerking met de school. Via de website en deze nieuwsbrief informeren we de vrienden en belangstellenden. De Stichting stelt een minimale donatie van 20 euro per jaar voor, maar een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom.

Als donateur heb je ons gemachtigd jaarlijks een bedrag van je rekening af te schrijven of je maakt jaarlijks zelf een bedrag over op onze rekening NL04 INGB 000 1091 70. Met ingang van dit jaar verzendt de Stichting geen acceptgiro's meer. Heb je ons een machtiging verleend, dan wordt het toegezegde bedrag medio februari van je rekening afgeschreven. Heb je ons nog geen machtiging verleend, maar wil je dat wel doen? Download hier het machtigingsformulier.

Sinds januari 2008 is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat je donatie fiscaal aftrekbaar is. Meer informatie vind je op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

Financien

Omdat de Stichting een ANBI status heeft, is zij verplicht de jaarrekening te publiceren. De jaarrekeningen voor 2012-2014 vind je op de website onder ANBI bij het menu Vragen.

Alumni

Ben je oud-Barlaeaan (leerling, docent of medewerker) of ken je oud-Barlaeanen? We willen via graag een bestand van oud-Barlaeanen opbouwen, met name via onze website. Als er voor alumni interessante evenementen zijn (bijvoorbeeld lustrumvieringen), dan kunnen wij hen gemakkelijk en direct informeren. Zegt het voort!

Activiteiten van oud-Barlaeanen

Calefax

bestaat dit jaar precies 30 jaar. Het inmiddels beroemde Rietkwintet werd in 1985 gevormd aan het Barlaeus tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van het gebouw aan de Weteringschans. Willem van Manen, componist en trombonist, maakte voor het schoolorkest muziek bij een voorstelling van Elektra. Hij was zo gecharmeerd van enkele blazers uit dat schoolorkest dat hij een kwintet voor hen schreef. Het stuk ging tijdens de feestweek in november in première in de IJsbreeker aan de Weesperzijde. De broers Alban en Eduard Wesley bespeelden de fagot, respectievelijk de hobo, Raaf Hekkema en Lucas van Helsdingen de altsaxofoon en Geert Kapteijns (leraar Duits destijds) de klarinet. Uit dit gezelschap ontstond in de daaropvolgende jaren Calefax, waarin Alban en Raaf nu nog steeds zitten.
Calefax viert zijn verjaardag met speciale concerten in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Half oktober komt bij Uitgeverij Cossee een boek uit van Lex Bohlmeijer over Calefax. Het Barlaeus komt zeer uitvoerig in het boek voor.
www.uitgeverijcossee.nl/zoeken/Calefax-en-de-Caleidoscoop-T473.php
www.calefax.nl

Larissa GroeneveldCelliste Larissa Groeneveld, die vorig jaar optrad bij de Barlaeuslezing, gaat in november naar China en vervolgens naar Bulgarije. Het stuk (das Buch van Peteris Vasks) dat zij in de aula van de school speelde is op 16 oktober in Amsterdam te horen.
www.larissagroeneveld.com

Annemarie Prins speelt 'oud en wit' in Frascati


Annemarie Prins in Oud en wit

Theatermaakster en actrice Annemarie Prins begon op het Barlaeus in 1944. Zij is nu 82 jaar en maakte een zinderende solo-voorstelling over haar leven. In de voorstelling werpt zij de vraag op of zij geslaagd zou kunnen zijn voor het 'examen Mens'. Het stuk ging in augustus in premiere tijdens het nazomerfestival in Zeeland. Het is nu t/m 26 september te zien in Frascati in een sobere regie van Gerardjan Rijnders. In een recensie in de Theaterkrant worden behalve het spel van Prins ook de tekst van Sophie Kassies, de muzikale bijdrage van Marieke Grotenhuis en de ingenieuze vormgeving van Tessa Verbei geprezen.
www.theaterkrant.nl/recensie/oud-en-wit www.frascatitheater.nl

Secretariaat

Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kunt je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen.

Elektronisch aanmelden: via de website kun je je bij de Stichting aanmelden. Surf naar www.vriendenvanhetbarlaeus.nl en meld je aan door te klikken op Inloggen en aanmelden en vul het formulier in. Je kunt gemakkelijk de gegevens zelf wijzigen als je bent ingelogd.COLOFON STICHTING VRIENDEN van het BARLAEUS GYMNASIUM

opgericht 12 november 1993

secretariaat Sophie Lambo

Jacob Marisstraat 5, 1058 HW Amsterdam

telefoon 020-6693160 / 06-41375741

website www.vriendenvanhetbarlaeus.nl

email info@vriendenvanhetbarlaeus.nl

ING-bank NL04 INGB 000 1091 70

Bestuur: Geert Kapteijns (vz), Tamara van Altena (pm), Sophie Lambo (secr.), Sander Kruse, Roos Lubbers, Willem van Maanen, Tienko Rasker, Merel Roze en -qualitate qua- Margriet Bosman (waarnemend rector)