Donateurschap

De minimale donatie bedraagt 20 euro per jaar. U kunt op drie manieren uw donatie aan ons overmaken:

  • U maakt uw donatie over op rekening NL04 INGB 0000 1091 70 van de Stichting Vrienden van het Barlaeusgymnasium te Amsterdam, onder vermelding van ‘donatie’.
  • U verleent ons een machtiging om uw jaarlijkse donatie te innen. Download het machtigingsformulier. Gelieve het formulier volledig ingevuld en ondertekend te retourneren aan de stichting. Het retouradres staat op het formulier. U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier ook inscannen en naar ons mailen. Het is helaas niet mogelijk elektronisch een machtiging af te geven.
  • Log in en betaal direct online met iDeal. Hiervoor moet u geregistreerd en ingelogd zijn. Dit kunt u boven in het menu doen.

Uw donatie is fiscaal aftrekbaar, de stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De financiële verantwoording over het laatste boekjaar vindt u op de ANBI-pagina op deze website.